Wind op zee

Windenergie op zee tot 2030

Om de hernieuwbare energiedoelstellingen te bereiken werkt Nederland aan meer windenergie op zee.

Routekaart 2030

Het kabinet heeft de ambities voor windenergie op zee in 2030 verdubbeld t.o.v. de routekaart 2030 (2018), zie aanvullende routekaart 2030 (2022). Hierin wordt de capaciteit van de eerder afgesproken circa 11 GW van de windparken verhoogd naar circa 21 gigawatt (GW). Zie aanvullende routekaart windenergie op zee 2030/2031 – Wind op zee.

Windenergie op zee

 

Routekaart windenergie op zee

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt