Toegankelijkheid

We willen dat iedereen de informatie op onze website gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we aan het verbeteren van online informatie.

Waar moet een toegankelijke website aan voldoen

Een website moet voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites worden ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Dit is zowel op functioneel-technisch niveau, visueel ontwerp en inhoud.

Status van de toegankelijkheid

De status van Windopzee.net is: D- voldoet niet.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met ons op via lesly.barton@tno.nl.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via Uw klacht | Nationale ombudsman

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt