Nieuw rapport LEG gepubliceerd

TNO publiceerde onlangs de resultaten van de meerjarige meetcampagne voor de periode 2014-2019 voor Lichteiland Goeree (LEG). Deze resultaten zullen van grote waarde zijn voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie op de Noordzee. Nauwkeurige meteorologische metingen op lange termijn zijn cruciaal voor de haalbaarheid, de windlocatie van het windpark en voor de financiële beslissing om de winstgevendheid van de bedrijfsplannen te verzekeren. Bovendien maken de nauwkeurigheid en de hoge kwaliteit van de verkregen gegevens deze datasets waardevol voor aanvullende toepassingen in de energiesector. Het volledige rapport is hier te vinden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt