Nieuw rapport K13a gepubliceerd

Om de windcondities op de Noordzee voor toekomstige windparken beter te begrijpen is in 2016 een ZX Lidars ZX300M LiDAR geïnstalleerd op het K13 a platform van Wintershall Noordzee B.V. Dit rapport beschrijft de achtergrond van de meetcampagne, het platform zelf, het gebruikte LiDAR system, databronnen en operationele aspecten. De meetgegevens zijn beschikbaar via deze website.  Dit rapport is een geactualiseerde versie van eerder uitgebrachte rapporten en betreft de transitie van ECN part of TNO naar TNO Energie Transitie. Het volledige rapport is hier te vinden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt