Nieuw rapport EPL geplubiceerd

Om de windcondities op de Noordzee voor toekomstige windparken beter te begrijpen is in 2016 een ZX Lidars ZX300M LiDAR geïnstalleerd op het Europlatform-platform. Dit rapport beschrijft de achtergrond van de meetcampagne, het platform zelf, het gebruikte LiDAR system, databronnen en operationele aspecten. Dit rapport is een geactualiseerde versie van eerder uitgebrachte rapporten en betreft de transitie van ECN part of TNO naar TNO Energie Transitie. Het volledige rapport is TNO2020R10867 Intrumentation report for Europlatform te vinden.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt