TNO voert metingen uit voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Noordzee sinds 2014 op verschillende strategische locaties. Deze meetlocaties zijn Lichteiland Goeree platform (LEG), Europlatform (EPL), Wintershall Noordzee B.V. platform K13a and NAM platform L2-FA-1 (vanaf 2023).

Rapportage in deze sectie geeft inzicht in de windcondities in de Noordzee over de verschillende meetlocaties en bevat verschillende analyses m.b.t. correlaties tussen meetlocaties, langdurige windvoorspellingen, vergelijkingen van meetdata met verschillende windatlas data.

Rapportages

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt