Meetcampagne MMIJ

Gedurende 4 jaar zal TNO metingen uitvoeren aan de meetmast IJmuiden. Alle vergaarde data wordt opgeslagen in een database en via deze website wordt publiekelijke data toegankelijk gemaakt.
Op drie verschillende hoogtes zijn uithouders aangebracht in de richtingen 0, 120 en 240 graden. Op de top van de mast, op deze uithouders en op het dak van de meetcontainer zijn sensoren aangebracht voor het meten van windsnelheid, windrichting, luchtdruk, temperatuur, neerslag en relatieve vochtigheid. In de mast is bovendien een Lidar systeem geplaatst voor het meten van windsnelheden boven de top van de mast, tot een hoogte van 300 meter.
Voor het meten van stromings- en golfeigenschappen is een golfboei in zee geplaatst.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de signalen die in de mast gemeten worden.

Naast de signalen van de sensoren in de mast geeft de Lidar in de mast windsnelheden en windrichtingen op hoogtes tot ver daarboven. De meethoogtes van de Lidar zijn 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290 en 315 meter. De door de Lidar geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en daarnaast een aantal signalen voor elke meethoogte:

 

De wave boei geeft een keer per uur de volgende signalen:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt