FLOW consortium

Het FLOW-project is in 2009 gestart door de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Essent-RWE, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2-B Energy, XEMC Darwind, TNO en de TU Delft. Bij die gelegenheid formuleerden de partners een businessplan dat de betrokken partijen in staat stelt om een leidende positie in te nemen op de Europese markt voor offshore windparken. Naast de kansen voor extra werkgelegenheid is het belang van de Nederlandse regering mede, dat de Europese doelstellingen voor duurzame energie (14% in 2020) mede met behulp van Wind op Zee bereikt zal worden. De doelstelling van het FLOW Plan is om in 2015 een kostenreductie voor Far Shore windenergie te realiseren van 20% (t.o.v. 2010). De kennis en ervaring met windparken ver uit de kust en in diep water zijn in de wereld nog beperkt. FLOW heeft als doel de betrouwbaarheid van dit soort windparken te verhogen, de ontwikkeling te versnellen en tegelijk de risico’s en kosten te verlagen.

De meetmast IJmuiden is een eerste stap. De mast is geplaatst door Van Oord, in opdracht van RWE. TNO is verantwoordelijk voor het plaatsen en beheer van de meetapparatuur en het uitvoeren van de metingen. Tevens is het TNO verantwoordelijk voor het beheer van alle meetdata en beschikbaar stellen van publieke data.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt