Meetcampagne LEG

Sinds eind 2014 voert de afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition metingen uit op Lichteiland Goeree (LEG). Alle vergaarde data wordt opgeslagen in een database en via deze website wordt de publiekelijke data toegankelijk gemaakt. Een LiDAR is bevestigd aan het platform en met dit systeem kunnen windsnelheden tot ~250 meter worden gemeten.

Metingen worden uitgevoerd met een LiDAR. De meethoogtes van de LiDAR zijn 62, 90, 115, 140, 165, 190, 215 and 240. De door de LiDAR geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en daarnaast een aantal signalen voor elke meethoogte:

Tabel met signalen voor elke meethoogte

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt