K13a

Introductie

De afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition voert voor de overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) een meteorologisch meetprogramma uit op het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit alles om o.a. ontwikkelaars voor de toekomstige windparken informatie te verstrekken over de meteorologische condities op de Noordzee. Hiervoor zijn op dit moment drie meetlocaties beschikbaar (Europlatform – EPL, K13a en Lichteiland Goeree – LEG) waar real-time metingen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog van een aantal meetlocaties historische data sets beschikbaar zoals Meteorologische Meetmast IJmuiden (MM-IJ), Meteorologische Meetmast OWEZ (MM-OWEZ), Floating LiDAR Borssele (FLS-BWFZ) en Floating LiDAR Hollandse Kust Zuid (FLS-HKZ).

K13a

De K13A is een offshore productieplatform gelegen 100 kilometer van Nederland in de Zuidelijke Noordzee. De K13A dient als schakel tussen de productieplatforms J6, K6 en de andere WGT operators. Met behulp van de installatie (pig launching & receiving) die is gestationeerd op het platform wordt de vervuiling en opvulling van condensaat die optreedt bij het transporteren van aardgas opgeruimd.

K13a (coördinaten 51° 56′ NB, 3° 40′ OL )

Het platform is in onderstaande figuur weergegeven.

K13a

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een ZephIR 300M geïnstalleerd die tot 220 meter boven zeeniveau kan meten.

De laser straal is veilig voor de ogen volgens IEC EN 60825-1, januari 2008.

ZephIR 300M

Installatie & onderhoud

In november 2016 is de LiDAR vlak onder het helikopterplatform geïnstalleerd. De LiDAR wordt regelmatig onderhouden en vervangen door een nieuw gekalibreerde LiDAR.

Geïnstalleerde LiDAR (zijkant)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt