Meetcampagne

Sinds begin 2015 voert de afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition metingen uit op Europlatform (EPL). Alle vergaarde data wordt opgeslagen in een database en via deze website wordt publiekelijke data toegankelijk gemaakt. Een ZephIR LiDAR is bevestigd aan het platform en met dit systeem kunnen windsnelheden tot ~300 meter worden gemeten.

Metingen worden uitgevoerd met een LiDAR. De meethoogtes van de LiDAR zijn 63, 91, 116, 141, 166, 191, 216, 241, 266 en 291 meter. De door de LiDAR geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en daarnaast een aantal signalen voor elke meethoogte:

Tabel met signalen voor elke meethoogte

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt