Europlatform

Introductie

De afdeling Wind Energy van TNO Energy Transition voert voor de overheid (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) een meteorologisch meetprogramma uit op het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit alles om o.a. ontwikkelaars voor de toekomstige windparken informatie te verstrekken over de meteorologische condities op de Noordzee. Hiervoor zijn op dit moment drie meetlocaties beschikbaar (Europlatform – EPL, K13a en Lichteiland Goeree – LEG) waar real-time metingen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog van een aantal meetlocaties historische data sets beschikbaar zoals Meteorologische Meetmast IJmuiden (MM-IJ), Meteorologische Meetmast OWEZ (MM-OWEZ), Floating LiDAR Borssele (FLS-BWFZ) en Floating LiDAR Hollandse Kust Zuid (FLS-HKZ).

Europlatform

Op ca. 30 km van Hoek van Holland ligt het Europlatform (EPL). De exacte locatie is in onderstaande figuur weergegeven.

Kaart met exacte locatie van Europlatform

Het platform dient als baken voor de scheepvaart op de Noordzee. Voorts vinden er meteorologische metingen plaats. Het platform is in onderstaande figuur weergegeven.

Platform Europlatform

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een ZephIR 300 geïnstalleerd die tot 220 meter boven zeeniveau kan meten.

De laser straal is veilig voor de ogen volgens IEC EN 60825-1, januari 2008.

ZephIR 300

 

Installatie en onderhoud

Op 6 oktober 2014 is de LiDAR onder het helikopterplatform geïnstalleerd. De LiDAR wordt regelmatig onderhouden en vervangen door een nieuw gekalibreerde LiDAR.

Geïnstalleerde LiDAR (zijkant) op Europlatform

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt