Meetlocaties

TNO voert windmetingen uit op verschillende locaties in de Noordzee. Vanaf 2011 zijn windmetingen uitgevoerd op zo’n 75km ten westen van IJmuiden bij een 100 meter meetmast en een LiDAR. Vanaf 2014 heeft TNO de metingen uitgebreid naar meerdere meetlocaties met LiDARs op offshore platformen. Deze meerjarige metingen maken deel uit van het programma Wind op Zee in opdracht van het Ministerie Economische Zaken en Klimaat. Dit is onderdeel van de routekaart windenergie op zee voor verder ontwikkeling van windenergiegebieden opgenomen voor het Klimaatakkoord. Deze platformen zijn Lichteiland Goeree (LEG), Europlatform (EPL) and Wintershall platform K13a. Sinds maart 2023 is een vierde platform operationeel, L2-FA-1, gelegen ten noorden van de Waddeneilanden.

Tabel: TNO’s actieve meetplatformen voor windcondities

Platform Data start
LEG oktober 2014
EPL mei 2016
K13A november 2016
L2-FA-1 maart 2023

Deze website bevat ook windpark specifieke meetdata waaronder Borssele, OWEZ en Hollandse Kust Zuid over een bepaalde periode.

Voor meer informatie over de metingen, klik op een meetlocatie in onderstaande figuur.

MMIJ LEG EPL OWEZ BWZ HKZ K13a L2-FA-1 platform
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt