Hollandse Kust Zuid (HKZ)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl, stelt informatie beschikbaar over de bodem-, wind- en watercondities van de kavels voor nieuwe offshore windparken. Marktpartijen kunnen deze informatie gebruiken als input voor hun inschrijving voor de SDE+ tenders Wind op zee. RVO.nl heeft opdracht verstrekt voor een Metoceanmeetcampagne in het windgebied Hollandse Kust Zuid. Op deze website vindt u de op kwaliteit gecheckte data van de metingen.

Twee meetboeien verzamelen de Metocean gegevens sinds juni 2016 en deze gaat gedurende twaalf maanden onder andere de ongestoorde wind in het windgebied Hollandse Kust Zuid meten. Vanaf augustus 2016 komt de data via deze website beschikbaar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt