De forse uitbreiding van de capaciteit aan wind op zee van 4,5 gigawatt in 2023 naar maar liefst 21 GW in 2030 vergt actie op veel fronten. TNO draagt hier onder meer aan bij door het nauwkeurig in kaart brengen van de windsnelheden boven de Noordzee. Omdat ten noorden van de Waddeneilanden twee nieuwe windparken goed voor bijna 5 GW zijn voorzien, hebben we dit voorjaar een vierde meetlocatie in gebruik genomen. De metingen zijn van groot belang voor ontwerpers en operators van windparken.

 

Het meetstation is gebouwd op het platform L2-FA-1 van de NAM in het noordelijk deel van de Noordzee, een kilometer of tachtig boven Texel en zestig westelijk van de toekomstige windparken ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ (700 MW) en ‘Doordewind’ (4 GW).

Voor meer informatie zie: Nieuw meetstation op Noordzee voor uitbreiding offshore windparken (tno.nl)

We streven ernaar om de data zo snel mogelijk beschikbaar te hebben via deze website.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt